Napoleonov most čez Nadižo
Napoleonov most čez Nadižo
DEPTH: 1 - 5 m
SKILL: Beginner
Gornji tok reke Nadiže je od njenega izvira na skrajnem zahodu Slovenije vse do mejnega prehoda Robič priljubljena izletniška točka. Reka Nadiža je hudournik, ki ob deževju močno naraste, kaj hitro po koncu dežja pa njen pretok zelo upade. Kljub visokogorskemu rečnemu koritu se ob nizkem pretoku voda poleti kaj hitro ogreje v številnih tolmunih in je prijetna za kopanje. Velik, preko 100m dolg, do 5m globok in zelo lep tolmun se nahaja pod zelo starim, kamnitim "Napoleonovim" mostom, čez katerega pelje peš pot v zaselek Logje na levem bregu Nadiže.

Parkiranje je možno na urejenem parkirišču kakšnih 100m pred Napoleonovim mostom na levi, južni strani ceste. To parkirišče je v poletnih mesecih (konec junija, julij, avgust) plačljivo. Parkiranje neposredno ob Napoleonovem mostu ni dovoljeno!
S parkirišča oziroma s ceste pelje več stezic do rečnega korita Nadiže. Bregovi Nadiže so manj strmi od Napoleonovega mosta po toku Nadiže navzdol proti parkirišču.

Pred potopom si obvezno ogledamo pristop k vodi, da ga bomo lahko premagali tudi v okorni potapljaški opremi. Glede na možnosti dostopa k vodi je potop smiselno začeti in končati na
spodnjem (vzhodnem) koncu tolmuna z desnega brega reke Nadiže. Od tu plavamo pod vodo pod mostom proti toku navzgor vse dokler nam globina in vodni tok to dopuščata. Na gornjem
(zahodnem) koncu tolmuna se obrnemo in se po isti poti vrnemo nazaj na izhodiščno točko. Takšen potop traja običajno pol ure, največja globina je okoli 5m glede na vodostaj in položaj proda, ki ga Nadiža stalno premika.
Če imamo več volje in časa na razpolago, lahko prečkamo plitvino na gornjem koncu tolmuna in nadaljujemo raziskovanje manjših tolmunov na zahodu po toku reke Nadiže navzgor. V okorni potapljaški opremi žal ne moremo prav daleč navzgor, čeprav ima Nadiža v gornjem toku še nekaj manjših, a globokih in lepih tolmunov.

Dodatna oprema: Dihalka za potapljanje na dah v plitvinah.
Ugodne razmere: Ob nizkih vodostajih Nadiže, ko je vidljivost boljša in so podvodni tokovi šibkejši.